Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2022

Ngày đưa ông táo 2021

 vài khoảnh khắc t cảm thấy t có thể chở che cho tất cả, t đầy tình yêu và hy vọng, song vài khoảnh khắc khác, t cảm thấy nếu bước thêm 1 bước nữa t sẽ gục ngã, chủ yếu những tổn thương của t từ gia đình đều được t xử lý, hóa giải hết rồi, giờ nó tới từ người t thương khác, mà ko còn quyền bên cạnh, ng yêu cũ ấy. lạ lắm, nói hay viết cũng không thành văn được, t không biết phải thế nào, không biết sẽ ra sao cũng không biết đã từng thế nào, ký ức giống như dao nhật á, vài phút, vài giờ, vài ngày, nó thích thì cứ đến, t chỉ có thể chịu đựng,