Học ích kỷ

 Hãy nói thật đi, ích kỷ không phải là một điều xấu. Trong một giới hạn nào đó, ngừng nghĩ cho người khác mà phải ích kỷ cho chính mình mới là sự bảo vệ.

Ở trường hợp của Vân, Vân vừa là một người không ích kỷ vừa là một người ích kỹ trên phương diện nghĩ cho người khác. Vân đã chỉ đặt chúng ở sai chỗ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bắt đầu đau đầu

Please dont forget it, I dont want

Ngày đưa ông táo 2021