Please dont forget it, I dont want

 Anh đã luôn quan tâm đến cảm xúc của em

chỉ có em là quan tâm đến mỗi mình em


Anh quá tải và anh đã dừng lại để suy nghĩ, không làm gì cả

Còn em thì đã không học được điều đó, em chỉ muốn giải thoát ngay lúc đó, bây giờ em đã học được rồi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bắt đầu đau đầu

Ngày đưa ông táo 2021