Gởi mày Trúc

 Sâu trong tim, t vẫn mong mình vượt qua, mạnh mẽ, hạnh phúc, hướng đến cái thiện, điều tốt lành, 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bắt đầu đau đầu

Please dont forget it, I dont want

Ngày đưa ông táo 2021