Một mình

 3/11/2021

Tôi nhận ra một điều

Một mình

Dù chuyện gì xảy ra

Dù long trời lở đất

Dù giây phút đó mày sắp từ bỏ chính mình

Thì cũng chỉ có một mình mày tự cứu lấy chính mình

Gia đình

Bạn bè

Bạn thân

ngay cả bạn chí cốt, thực sự thương mày đi nữa

Mày cũng chỉ có một mình

Nếu mày không vượt qua

Mày sẽ bị kéo lại

đầu hàng

Thua cuộc

Dừng lại

Sự giúp đỡ cũng chỉ đến trong giấy phút

Quan tâm cũng chỉ giây phút

Thực sự chỉ có một mình

Giây phút tối tăm cuộc đời mày

Mày sẽ phải trải qua nó một mình

Nếu có người bên cạnh thì nó không phải là tối tăm nhất

Mọi người đều bận với vấn đề của chính mình, họ cũng có những thử thách ải ngục riêng cần vượt qua mỗi  ngày mỗi giờ

Mọi người đều không muốn nghe thấy hay cảm nhận những điều tiêu cực

Lầm lẫn

Lầm lẫn giữa tìm sự chia sẽ, tìm người đồng cảm, 

Lầm lần giữ đang yếu đuối

truyền tải tiêu cực

Cần họ bao lâu là đủ

Đừng chủ động chỉ dẫn nếu ai đó không cần chủ động hỏi về nó


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bắt đầu đau đầu

Please dont forget it, I dont want

Ngày đưa ông táo 2021